MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – KONU:

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusunu, alıcının satıcıya ait www.asansordepom.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Borçlar kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını oluşturmaktadır.

 

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                        : SALMAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi                         : Topraklık Mah. 619 Sk. No:99/A/5 Pamukkale/DENİZLİ

Telefon                       :

E-mail                         :

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:             

Tüm Üyeler: SALMAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE  LİMİTED ŞİRKETİ  firmasının e-ticaret mağazası www.asansordepom.com üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar.

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli sitede belirtildiği gibi olup bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir. www.asansordepom.com sitesinde yer alan çoğunluğu asansör malzemelerinden/ekipmanlarından ve teknik aksamdan oluşan ürünlerin sitede görünen hali ile doğası gereği gerçek hali arasında renk ve görsel farklılıklar olabilir. Alıcı, ürünlerde bu şekilde bir farklılık olabileceğini ve bundan kaynaklı satıcıya kusur izafe edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – Alıcı, satıcıya ait www.asansordepom.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin www.asansordepom.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ve/veya iadeye ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.2- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin satıcıya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 30 (otuz) günlük yasal süre ilgili ürüne/ürünlere ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde satıcı alıcıyı öncesinde yazılı olarak (e-posta ile) bilgilendirecektir. Bu halde de alıcı siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün/ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem e-posta aracılığı ile alıcıya bildirilir. Bu hususlar alıcıya teslimatın yapılmadığı hallerde geçerlidir. 

 

5.3- Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Buna ilişkin sevkiyat/nakliye( kargo v.b.) masraflar da alıcıya aittir.

 

5.4- Satıcı sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür.

 

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda kabul edilip onaylanmış olması ve satış bedelinin satıcının sunduğu ödeme tercihlerinden alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Sözleşme konusu ürün ve ürünlerde yaşanacak olan anlık fiyat artışları ürün ve ürünlere direk yansıtılır. Alıcının sipariş vermiş olduğu bu ve benzeri durumlarda aradaki farkı ödemesi alıcıdan talep edilir. Alıcı iş bu durumlarda siparişi iptal edebilir. Alıcı iş bu durumlarda geri ödeme talep edebilir.

5.7- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, alıcıya aittir. Alıcı bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde satıcıdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde de nakliye giderleri alıcıya aittir.

 

5.8-  Alıcı tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden ‘hesaba yatırma’ şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde satıcıya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde satıcının [email protected] e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

5.9- Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde satıcı 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem e-posta aracılığı ile alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı satıcıya herhangi bir kusur atfedilemez.

 

5.10- Alıcı veya alıcının teslimat yapılmasını istediği kişi veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması yani açık ayıplı ürün teslimi durumunda alıcı ayıplı durumu 3 gün içerisinde satıcıya, ayıbın teslim sırasında varlığını ispatlamak suretiyle bildirmekle yükümlüdür. Alıcının, ürünün teslimi sırasında ayıplı olduğunu ispatlayamaması veyahut 3 günlük açık ayıp ihbar süresini geçirmesi durumunda satıcının ayıptan kaynaklı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Alıcı tarafından süresi içerisinde ve usulüne uygun açık ayıp ihbarında bulunulması halinde, garanti şartları içerisinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler, alıcının teslim alma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde satıcıya gönderilir. Gönderimden kaynaklı kargo/nakliye giderleri alıcının yükümlülüğü altındadır. 7 günlük gönderim süresinin dolması halinde alıcı almış olduğu ürünü ilgili servisine götürme yükümlülüğü altındadır.

 

5.11- İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylanıp satıcının e-posta adresine ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcıya resmi tebligat yolu ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri kapsamında kullanılmamış, zarar görmemiş ve ambalajının da zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin alıcının kredi kartı hesabına iade edilmesi için satıcı, banka nezdinde girişimde bulunur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ve ambar masrafları alıcı tarafından karşılanır. Bu kapsamda alıcı cayma hakkı kapsamında kargo bedeli, nakliye (ambar) bedelini ödemekten imtina etmesi halinde yukarıda bahsi geçen ürün bedelinin alıcıya iade edilmesi aşamasında alıcıya ait olan kargo, ambar bedeli iade edilecek tutardan mahsup edilerek kalan bedel alıcıya iade edilir. İş bu sözleşme ile alıcı cayma hakkı ve iade kapsamında kargo bedelinin kendisine ait olduğunu ve iade aşamasında kargo(ambar) nakliye bedelini ödememesi halinde satıcı tarafından iade edilecek bedelden bu masrafların(kargo, nakliye, ambar)mahsup edilerek kendisine ödeme yapılacağını kabul etmiştir.

Niteliği itibariyle iadesi mümkün olmayan ve cayma hakkının kullanılmasının mümkün olmadığı sözleşmeler şu şekildedir:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Cayma hakkı süresinden önce tüketicinin onayı ve özel istekleri ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketicinin istekleri veyahut kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Tek seferlik kullanıma mahsus üretilmiş ürünler,
  • Özel tasarım-üretim ürünleri,
  • Niteliği itibariyle bozulma hızı yüksek olan veyahut son kullanım tarihi teslim sonrasında geçen ürünler.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda T.C. Denizli Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda taraflar işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 30.03.2021

 

 

                                   SATICI                                                                                                                   ALICI

      SALMAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT

İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR